Služby …

„Dobrý obchod je vtedy, keď sú spokojní všetci zúčastnení.“

Tomáš BAŤA podnikateľ

Našou snahou je, aby výsledkom činnosti pre klienta bola u neho istota, že je o neho dobre postarané. Chceme, aby sa zbavil starostí o nevyhnutnú agendu a uvoľnil sa mu priestor a čas pre iné potreby podnikania. Preto preferujeme dlhodobé vzťahy na základe obojstrannej spokojnosti. Preferujeme klientov, ktorí súčasne požadujú aj daňové poradenstvo a zastupovanie pred správcom dane. Pre účtovníctvo a mzdy používame softvér od spoločnosti KROS.

Na poskytované služby nadväzujú možnosti ďalšej spolupráce nielen v oblasti daní, ale aj auditu.

Na poskytované služby nadväzujú možnosti ďalšej spolupráce nielen v oblasti daní, ale aj auditu.

✻✻✻✻✻✻